Stor potential för forskning kring olika lösningar för massabruk

Carolina Marion de Godoy forskar om att förbättra enhetligheten hos de fibrer som frigörs i kokaren och undersöker hur processförhållanden och trästruktur kan påverka massaframställningen. Carolina är doktorand inom Företagsforskarskolan Resurssmarta processer, där hon inom kort kommer presentera sina resultat så här långt.

Hallå där Carolina! Hur känns det att ha nått halvvägs?

Carolina Marion de Godoy, foto Johan Olsson

– Det känns lite bitterljuvt. Jag har lärt mig mycket under de senaste åren, vilket ju är jättebra, men det känns också som att tiden har gått väldigt fort!

Vad gör du just nu i projektet?

– Jag håller för tillfället på att avsluta min andra forskningsrapport och skriver samtidigt på min licentiatuppsats.

På vilket sätt arbetar du tillsammans med industrin?

– Industripartnerna deltar i projektet på olika sätt. De har till exempel tillhandahållit råmaterialet till mina experiment samt karakteriserat några av mina prover. Dessutom har vi regelbundna möten där vi diskuterar utvecklingen av projektet och möjliga forskningsfrågor som vi kan ta itu med. En av våra industriella partners är också direkt involverad i examensarbetet som jag handleder.

Vad innebär det att vara en del av en företagsforskarskola?

– Det innebär att vara i kontakt med människor som har olika perspektiv och ha ett starkt nätverk med industripartners och andra forskargrupper vid olika svenska universitet. Dessutom är det ett ständigt samspel mellan doktoranderna, inte bara under möten och konferenser, utan även under de kurser vi går tillsammans.

Vad skulle du vilja göra efter din examen?

– Jag vet inte riktigt än, mer än att jag skulle vilja fortsätta jobba med skogsprodukter. Detta är ett så viktigt område, särskilt med tanke på övergången till en biobaserad ekonomi. Dessutom ser jag en stor potential för forskning kring olika lösningar, för att utöka eller diversifiera de produkter och processer som utförs i massabruk idag.