Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer är en satsning för att vidareutveckla dagens processer inom skogs-, textil- och kemiindustrin genom bättre nyttjande av biobaserade råvaror.

Forskarskolan är ett nationellt initiativ och finansieras av deltagande industri, akademi och Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. 

Forskning för framtidens biobaserade industri

Se filmen där koordinator Merima Hasani, Chalmers, doktorand Carolina Marion de Godoy, Chalmers samt Christophe Barbier, Senior Manager Research & Specialists Billerud, berättar mera.