Styrgrupp

Styrgruppen för Resurssmarta Processer har en koordinerande funktion och består av medlemmar från industri, akademi och branchsorganisationer.

För att komma i kontakt med styrgruppen kontakta ordförande Torgny Persson, Skogsindustrierna.


Torgny Persson (ordförande), Skogsindustrierna email
Anders Brolin, Stora Enso
Catrin Gustavsson, Södra
Nils Hannerz, IKEM
Charlotta Hanson, Essity
Mikael Lindström, KTH
Jan Nordin
Lisbeth Olsson, Chalmers
Oleg Pajalic, Perstorp
Ulrika Simonsson, TEKO