Kontakt

Satsningen koordineras av Chalmers, KTH och forskningsplattformen Treesearch.

Kontaktpersoner

Merima Hassani

Projektledare (Chalmers)

Olena Sevastyanova

Biträdande Projektledare (KTH)

Caroline Stejmar

Projektledare högskolekontakter