Resurssmarta processer

Nyheter

Här hittar du uppdateringar och nyheter från företagsforskarskolan. Vill du veta mera om Resurssmarta processer hittar du kontaktuppgifter under kontakt.  

Resurssmarta Processer

Fler forskningsprojekt till Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer

Aktiviteten är hög i Företagsforskarskolan Resurssmarta processer. Nu är det också klart att fler projekt ansluter. Fyra nya doktorander med finansiering från Vetenskapsrådet och Energimyndigheten har anslutit, och nu initieras tre nya postdoktorandplatser med inriktning mot AI med finansiering från Skogsindustrins Forskningsstiftelse och Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond.

Läs mer
Utbildning

“Thermodynamics and its Applications” course completed!

The very first course given by the Industrial graduate school Resource smart processes – “Thermodynamics and its Applications” – was completed on Wednesday the 16th of November when PhD students gathered at Chalmers for a summarizing analysis and discussion about thermodynamics application in their own projects.

Läs mer
Konferenser

Annual conference within RSP

On the 6-7th of October 2022, the first annual conference within the RSP gathered researchers and industrial partners in Lund. On the 6th of October, after another session of the Thermodynamics course for the PhD students and PIs at the Kemicentrum LTH, the conference started with an inspiring visit to MaxIV and ForMax.

Läs mer
Projekt

Djupdyk i massakokning bidrar till svensk bioekonomi

Pappers- och massaindustrin spelar stor roll i omställningen till en cirkulär bioekonomi – där finns råvaran till många biobaserade material och produkter. Nu ska ett doktorandprojekt inom företagsforskarskolan Resurssmarta processer ge oss mer kunskap om massakokningen. Att optimera den bidrar till att vi får ut mesta möjliga värde av den skogliga råvaran.

Läs mer