”Skärningspunkten mellan akademi och industri är väldigt givande”

Zahra Baneens forskning handlar om att mäta och styra förekomsten av trädets minsta beståndsdelar, för en mer resurseffektiv pappers- och kartongtillverkning. Hon har nyligen presenterat sina resultat så här långt inom Företagsforskarskolan Resurssmarta processer.

Hallå där Zahra! Hur känns det att ha kommit halvvägs?
– Det känns både spännande och givande! Att se resultaten är fantastiskt och jag ser fram emot vad som ska hända härnäst.

Vad gör du just nu i projektet?
– Just nu anpassar jag den utvecklade metodiken för att hantera grövre prover, som bakvatten från pappersmaskinen. Jag förbättrar också programvaran, vilket möjliggör snabb provtestning och effektiv datainsamling.

Foto: Johan Olsson

På vilket sätt arbetar du tillsammans med industrin?
– Jag har ett nära samarbete med olika industripartners, för att säkerställa att projektets resultat är fördelaktiga och fungerar i praktiken. Detta innebär en rad möten, att dela data, testa industriprover och anpassa projektets mål till branschens behov och utmaningar. Jag gjorde även en praktik på Stora Enso, där jag under en månad testade deras olika prover med den utvecklade metodiken. Jag lärde mig mycket genom att bekanta mig med det industriella sammanhanget och få feedback på metoden, att förstå dess fördelar och begränsningar.

Vad innebär det att vara en del av en företagsforskarskola?
– Det är otroligt värdefullt eftersom det ger en plattform som kan minska klyftan mellan akademisk forskning och industriell tillämpning. Det gör att jag kan arbeta med problem som har en direkt påverkan på branschen. Det erbjuder också nätverksmöjligheter och insikter i branschspecifika metoder, vilket är avgörande för professionell tillväxt.

Vad skulle du vilja göra efter din examen?
– Efter examen siktar jag på att fortsätta arbeta inom området forskning och utveckling, helst inom branschen. Jag är särskilt intresserad av roller som gör att jag kan tillämpa min forskningsförmåga för att lösa praktiska problem och förnya mig inom området. Jag är också öppen för akademiska tjänster som involverar samarbete med industripartners, eftersom jag tycker att skärningspunkten mellan akademi och industri är väldigt stimulerande och givande, säger Zahra Baneen.