Resurssmarta processer

Projekt

Här kan du läsa mer om de doktorand- och postdoktorprojekt som bedrivs inom Resurssmarta Processer. 

Projekten bedrivs i nära samverkan mellan akademi och industri för att ta fram resurssmarta sätt att ta hand om biomassan. 

Sidan är under uppbyggnad och kommer kompletteras med fler projekt. Projekten hittar du även på bioinnovation.se.

Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer är en satsning för att vidareutveckla dagens processer inom skogs-, textil- och kemiindustrin genom bättre nyttjande av biobaserade råvaror.

Resurssmarta Processer syftar till stärkt konkurrenskraft för svensk industri genom nya forskningsresultat, kompetensförsörjning genom utbildning och föryngring, samt breddade personliga nätverk för industri och akademi.

Forskarskolan är ett nationellt initiativ och finansieras av deltagande industri, akademi och Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation.