Exjobb inom RSP

Gör ditt exjobb inom Resurssmarta Processer!

De projekt som presenteras på denna sida kommer att utföras inom det nationella forsknings- och utbildningsprogrammet Resurssmarta Processer, som samlar de främsta industriella och akademiska aktörerna inom den svenska biobaserade industrin och ger en stark samarbetsmiljö med nära koppling till både industrin och den senaste forskningsinfrastrukturen.

Som masterstudent inom  programmet kommer du att få delta i nätverks- och vetenskapliga evenemang (workshops, konferenser, projektmöten) och samarbeta nära de industriella och akademiska partners som är involverade.

Aktuella exjobb: