Kan jordbruksavfall bli till nya kläder? Nytt post doc-projekt söker svaret

Går det att tillverka hållbar och prisvärd textil av jordbruksavfall och gammalt papper? Det ska ett projekt inom företagsforskarskolan Resurssmarta processer ta reda på. I nära samarbete testar Chalmers och TreeToTextile att göra textilfibrer av andra branschers ”skräp”.

Kan jordbruksavfall bli till nya kläder? Nytt post doc-projekt söker svaret Read More »