Kan jordbruksavfall bli till nya kläder? Nytt post doc-projekt söker svaret

Går det att tillverka hållbar och prisvärd textil av jordbruksavfall och gammalt papper? Det ska ett projekt inom företagsforskarskolan Resurssmarta processer ta reda på. I nära samarbete testar Chalmers och TreeToTextile att göra textilfibrer av andra branschers ”skräp”.
Joanna Wojtasz-Mucha, postdoktor, Chalmers. Foto: Johan Olsson.

Sverige ligger långt fram när det gäller att tillverka textil av cellulosa och hitta cirkulära textillösningar. Vi har exempelvis Renewcell som gör ny textilmassa av uttjänta bomullsfibrer och start-up bolaget TreeToTextile med sin unika teknologi för framställning av cellulosabaserade textilfibrer. Men för att driva på en hållbar utveckling i branschen behöver processerna hela tiden utvecklas. Råvaran ska nyttjas så effektivt som möjligt och tillverkningen vara kostnadseffektiv och uppfylla tuffa krav på miljömässig hållbarhet.

Cellulosamassa.
Cellulosamassa framställd av restströmmar från jordbruket. Foto: Johan Olsson.

Därför startar nu ett projekt inom Företagsforskarskolan Resurssmarta processer där TreeToTextile tar reda på om de kan använda underutnyttjade, cellulosabaserade restströmmar för att tillverka konkurrenskraftiga textilfibrer. I dag använder de träråvara från ett hållbart skogsbruk men i teorin kan råvaran lika gärna vara jordbruksrester – eller återvunnet papper.

Åsa Östlund, TreeToTextile. Foto: Johan Olsson.

– Vi har ringat in restströmmar där vi kan göra mer högvärdiga produkter än de som finns idag. Ta exempelvis skrivarpapper, det återvinns till toapapper och sen når produkten end of life. Där finns potential att utnyttja resurserna bättre, säger Åsa Östlund, Head of R&D på TreeToTextile och fortsätter;

– Resultaten använder vi för att fatta strategiska beslut om val av råvara och hur vi optimerar våra processer. Men en annan stor anledning till att jag nappade på att föra in projektet i företagsforskarskolan är att vi behöver säkra kompetensen inom forskningsområdet. Jag vill ha kunniga medarbetare framöver.

Projektet antar ett helhetsperspektiv där post doc Joanna Wojtasz-Mucha från Chalmers utforskar restströmmarnas potential. Hon tittar bland annat på tillgänglighet, hur de används idag och hur väl de lämpar sig för tillverkning av dissolvingmassa. Resultaten som berör resurseffektiv framtagning av dissolvingmassor från restströmmar kommer att finnas tillgängliga för hela industrin. Därutöver tittar projektet specifikt på hur de kan användas i TreeToTextiles process.

– Målet är att råvaran ska ingå i en resurseffektiv och skalbar process. Som forskare jobbar jag inte isolerat utan vi kommer också att använda oss av tekno-ekonomiska och hållbarhetsanalyser när vi utvärderar resultaten och bedömer marknadspotentialen, säger Joanna Wojtasz-Mucha. Det som verkligen utmärker projektet är hur tätt jag jobbar tillsammans med industrin, och att det jag gör är relevant.

 

Om Företagsforskarskolan Resurssmarta processer

Detta forskningsprojekt är ett av post doc-projekten inom Företagsforskarskolan Resurssmarta processer.

Företagsforskarskolan Resurssmarta processer ska lyfta fram och positionera processteknisk forskning genom att:

  • Ta fram ny kunskap och nya forskningsresultat
  • Etablera processteknisk kursverksamhet på forskarutbildningsnivå
  • Stärka band mellan industri och akademi
  • Skapa nya nätverk och möjligheter för framtida utbildnings- och forskningsinitiativ.

Forskarskolan koordineras av Chalmers och KTH i samverkan med forskningsplattformen Treesearch, där Treesearch står för kommunikationsinsatser och forskningsinfrastruktur. Läs mer på www.resurssmarta.se. Forskningsprojekten finansieras av BioInnovation genom Vinnova samt av företag, universitet och institut. Du kan också läsa mer på projektets sida på bioinnovation.se.