maj 2022

Djupdyk i massakokning bidrar till svensk bioekonomi

Pappers- och massaindustrin spelar stor roll i omställningen till en cirkulär bioekonomi – där finns råvaran till många biobaserade material och produkter. Nu ska ett doktorandprojekt inom företagsforskarskolan Resurssmarta processer ge oss mer kunskap om massakokningen. Att optimera den bidrar till att vi får ut mesta möjliga värde av den skogliga råvaran.

Djupdyk i massakokning bidrar till svensk bioekonomi Läs mer »