Projekt

Kan jordbruksavfall bli till nya kläder? Nytt post doc-projekt söker svaret

Går det att tillverka hållbar och prisvärd textil av jordbruksavfall och gammalt papper? Det ska ett projekt inom företagsforskarskolan Resurssmarta processer ta reda på. I nära samarbete testar Chalmers och TreeToTextile att göra textilfibrer av andra branschers ”skräp”.

Kan jordbruksavfall bli till nya kläder? Nytt post doc-projekt söker svaret Läs mer »

Djupdyk i massakokning bidrar till svensk bioekonomi

Pappers- och massaindustrin spelar stor roll i omställningen till en cirkulär bioekonomi – där finns råvaran till många biobaserade material och produkter. Nu ska ett doktorandprojekt inom företagsforskarskolan Resurssmarta processer ge oss mer kunskap om massakokningen. Att optimera den bidrar till att vi får ut mesta möjliga värde av den skogliga råvaran.

Djupdyk i massakokning bidrar till svensk bioekonomi Läs mer »