resurssmarta.se

Ny teknisk lösning kan få trädets minsta beståndsdelar att effektivisera pappers- och kartongtillverkningen

Inom pappers- och förpackningsindustrin har trädets minsta beståndsdelar betydelse för tillverkningsprocessens effektivitet och slutprodukternas egenskaper. Ett doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer utvecklar nu en metod som gör att industrin kan dra nytta av detta. Målet är en smartare och mer resurseffektiv pappers- och kartongtillverkning.

Fler forskningsprojekt till Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer

Aktiviteten är hög i Företagsforskarskolan Resurssmarta processer. Nu är det också klart att fler projekt ansluter. Fyra nya doktorander med finansiering från Vetenskapsrådet och Energimyndigheten har anslutit, och nu initieras tre nya postdoktorandplatser med inriktning mot AI med finansiering från Skogsindustrins Forskningsstiftelse och Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond.

Djupdyk i massakokning bidrar till svensk bioekonomi

Pappers- och massaindustrin spelar stor roll i omställningen till en cirkulär bioekonomi – där finns råvaran till många biobaserade material och produkter. Nu ska ett doktorandprojekt inom företagsforskarskolan Resurssmarta processer ge oss mer kunskap om massakokningen. Att optimera den bidrar till att vi får ut mesta möjliga värde av den skogliga råvaran.